Taalonderwijs Nederlands - Frans - Engels
Barbara Pauw in Leiden

Disclaimer

Aansprakelijkheid

DeeTee is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan DeeTee jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden. De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Berichten die u per e-mail naar DeeTee stuurt, kunnen onveilig zijn. DeeTee raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan DeeTee te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan DeeTee te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Het feit dat materialen en internetsites van derden via deze pagina kunnen worden geraadpleegd, betekent niet dat ze aanbevolen worden of goedgekeurd zijn door DeeTee. DeeTee is niet verantwoordelijk voor de accuratesse, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de informatie die gevonden kan worden op de vermelde internetsites van derden.

 

Intellectueel eigendom en auteursrecht

Alle rechten zijn voorbehouden. DeeTee, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeeTee.

 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Wijzigingen

DeeTee behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Versie 1.0 (22-02-1-2013)

Klantervaringen

Rob Kelder, innerChi (Corrigeren van documenten)

Regelmatig schrijf ik documenten voor anderen. Ik vind het belangrijk dat deze documenten geschreven zijn in goed Nederlands. Als ZZP-er maak ik dan graag gebruik van de diensten van Barbara. Naast dat zij kijkt naar de taaltechnische zaken bekijkt ze ook of de boodschap begrijpelijk is. Hierdoor ontstaat een rijker eindresultaat. Het contact met haar is prettig en ze komt snel met resultaten. Zie ook zijn website.

 

Bart Woelders (Frans onderwijs)

Voor een belangrijke taalvaardigheidstest Frans had ik behoefde aan goede privéles om mijn spreekvaardigheid snel te verbeteren. Barbara heeft mij goed geholpen om mijn spreekvaardigheid te verbeteren en om met meer vertrouwen Frans te spreken. Tijdens de lessen hebben we over een grote verscheidenheid aan onderwerpen gesproken die voor mijn professionele achtergrond van belang waren. Wat mij bijzonder positief is opgevallen is dat Barbara over alle onderwerpen een inhoudelijk gesprek kon voeren. Hierdoor kon ik oefenen met spreken over voor mij relevante onderwerpen. Een ander positief punt is dat Barbara zeer flexibel is. Ik kon binnen een paar dagen beginnen en zes avonden / middagen op rij les krijgen, zelfs in het weekend. Daarnaast was de omgang zeer plezierig en heb ik genoten van het contact: de lessen waren bovenal leuk om te volgen. De taaltest heb ik met goed resultaat gemaakt!

 

Lamiya (inburgering Nederland onderwijs)

Hi, my name is Lamiya and I came to the Netherlands in 2010. I had to prepare for the Dutch Inburgeringsexamen at the Embassy and I had only 8 weeks to do it. From a friend I heard about Barbara and I contacted her. We started private courses twice in a week from July till September 2010. Her method of teaching was perfect for me: easy and understandable. The result: I passed my exam at the end of September 2010!

I wish all of you "veel succes"! :)

 

 

 

Barbara Pauw

Contact

Binnenstad  Leiden

06-29024945 (na 17:00 uur)