Als je een brief schrijft, naar welke instantie dan ook, is die brief jouw visitekaartje waar je op beoordeeld wordt.  In de meeste gevallen is de manier waarop je iets schrijft, doorslaggevend voor het resultaat. Denk maar aan een sollicitatie- of klachtenbrief. Het welslagen kan afhangen van de manier waarop je ‘binnenkomt,’ in dit geval met een brief.

Ik kan je met elke willekeurige brief helpen.